Wybór mieszkania

W przypadku zainteresowania Państwa naszą ofertą, zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu umówienia spotkania.
W trakcie wizyty szczegółowo omówimy oferowaną inwestycję, przebieg procesu dotyczącego zakupu oraz szczegółowo odpowiemy na Państwa pytania.


Umowa rezerwacyjna

Kolejnym etapem w procesie zakupu jest podpisanie umowy rezerwacyjnej. Deweloper zobowiązuje się do powstrzymania w tym czasie od zawierania innych umów rezerwacyjnych dotyczących przedmiotu rezerwacji. Podpisanie umowy wiąże się z dokonaniem wpłaty w wysokości 10% wartości mieszkania na poczet ceny zakupu. W przypadku rezygnacji z zakupu Deweloper zwraca na wskazany przez Rezerwującego rachunek bankowy kwotę pomniejszoną o 500 zł.


Umowa deweloperska

Umowa deweloperska zawierana jest w formie aktu notarialnego. Jest to umowa na podstawie której Deweloper zobowiązuje się do wybudowania domu według określonego standardu i zakresu prac, ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz przeniesienia własności na Kupującego.
Odbywa się to w zamian za zapłatę ustalonej ceny domu. Płatności następują w 5 ratach zgodnie z wyszczególnionym harmonogramem, a wpłaty są dokonywane każdorazowo po zakończonym etapie prac.

PROJEKT DEWELOPERSKI POSIADA OSOBNY RACHUNEK POWIERNICZY GWARANTUJĄCY BEZPIECZEŃSTWO ŚRODKÓW WPŁACANYCH PRZEZ KLIENTÓW.


Przekazanie mieszkania

Przekazanie mieszkania Kupującemu następuje po wpłaceniu pełnej kwoty za przedmiot umowy.
Na tym etapie macie Państwo możliwość sprawdzenia stanu technicznego domu oraz zgodności z ustalonym standardem. Przekazanie kluczy do mieszkania następuje jeszcze przed umową przeniesienia własności.

Umowa przeniesienia własności

Jest ostatnim z etapów zakupu nieruchomości. Sporządzana jest w formie aktu notarialnego i stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej. W umowie Deweloper ustanawia odrębną własność nieruchomości i przenosi to prawo na Kupującego